Miksi vuokra-asuminen kannattaa juuri nyt?

Nouseva korkotaso kasvattaa vuokra-asumisen suosiota

Korkojen nopea nousu on kasvattanut omistusasumiseen liittyviä riskejä. Asuntovuokrausta suosiva trendi näkyy vuokra-asuntojen kysynnän kasvuna

Nopeasti nouseva korkotaso on lisännyt tuntuvasti omistusasumiseen liittyviä kustannuksia. Suomessa asuntolainojen viitekorkona käytetyimmät euriborkorot olivat vuosikausia jopa negatiiviset. Viimeisen vuoden aikana on nähty nopea korkotason nousu, joka rasittaa kodin omistajien maksukykyä. Mihin korkotaso tulee asettumaan suhteellisen ripeän nousun jälkeen, sitä ei voida varmasti sanoa, mutta selvää on, että vuoden takaisia nollakorkoja tuskin hetkeen nähdään uudelleen. Tämän myötä taloudelliset riskit kasvavat asunnon omistajalle, varsinkin tilanteessa, jossa luototusaste on korkea ja maksukyky viritetty äärimmilleen. Tämä kaikki vaikuttaa kysyntää hillitsevästi omistusasumisen puolella ja toisaalta saattaa nostaa vuokra-asumisen suosiota entisestään tarjoten monelle mielenkiintoisen vaihtoehdon.

Vuokra-asuntomarkkinat ovatkin olleet erittäin aktiiviset koronapandemian jälkeen. Tarjontaa ja vaihtoehtoja on markkinoilla hyvin etenkin pienten asuntojen osalta, joita on viime vuosina rakennettu ahkerasti. Pandemian jälkeen tilantarve kodeissa on selkeästi kasvanut, ja tämä on johtanut poikkeukselliseen tilanteeseen markkinoilla, joissa suurien asuntojen vuokrapyynnöt esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ovat kohonneet voimakkaammin kuin pienten asuntojen vuokrapyynnöt. ”Markkinointiajat ovat selkeästi lyhentyneet kolmioiden ja sitä suurempien huoneistojen osalta”, toteaa Patrick Ghraizi, Colliers Asunnot liiketoimintajohtaja.

Onko vuokra-asujan elämä ruusuilla tanssimista tässä ajan hetkessä verrattuna omistusasunnossa asuvaan? Kysyimme asiaa Sanna Tuomolalta, joka vastaa kohteiden vuokrauksesta Colliers Asunnoissa. ”Ainakin vuokralla asuminen on huomattavasti ennustettavampaa ja huolettomampaa meneillään olevan taloudellisen epävarmuuden aikana. Vuokra-asuntoa harkitsevan ei tarvitse tutustua kohteeseen samalla tarkkuudella kuin omistusasuntoa harkitsevan. Moni ensimmäistä asuntoaan ostava ei välttämättä edes huomaa pohtia etukäteen, miten iso merkitys omistusrakenteeseen ja yhtiölainan käyttöön liittyvien riskien kartoituksella ja taloudellisten stressitestien tekemisellä on omistusasuntoa hankittaessa. Vuokrasuhteessa vuokralainen sitoutuu maksamaan sovitun vuokran sovittuna ajankohtana sekä pitämään asunnon siistinä ja hyvässä kunnossa sekä ilmoittamaan välittömästi vuokranantajalle mahdollisista korjauksista ja vioista.”

Entä näkyykö korkojen nousu jo kohonneina asuntovuokrina? Vuokralla asuvien määrät ovat kasvaneet yli 100 000 hengellä vuodesta 2018 lähtien, ja neljä viidestä alle 30-vuotiaiden ja kolme viidestä alle 40-vuotiaiden kotitalouksista asuu vuokralla. Yksityisistä vuokranantajista kolme neljästä ei korottanut vuokraa vuonna 2022.*

Colliersin dataan perustuen vuonna 2022:

  • Vapaarahoitteiset vuokra-asuntojen vuokrat nousivat keskimäärin noin 2,0 %
  • Colliersin manageerauksessa olevien vuokra-asuntojen kysyntä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2022 lopussa tyhjillään oli vain noin 4,0 % koko Colliersin vuokrakannasta
  • Vuokralaiselle tarjottavat asumisen lisäpalvelut ja muut asumisen edut lisääntyivät huomattavasti

Miten kannattaa siis toimia vuokramarkkinassa vuokralaisena juuri nyt? Tässä viisi vinkkiä:

  1. Tutki tarjontaa huolellisesti ja vertaile eri vaihtoehtoja
  2. Tee budjetti kotitaloutesi tuloista ja menoista ja varaa riittävästi puskuria yllättäviin menoihin
  3. Lue vuokrasopimus huolellisesti ja varmista, että ymmärrät kaikki sopimusehdot
  4. Varmista, että kohteessa on tarvittavat varusteet ja että kunto vastaa sovittua
  5. Tutki vuokralaisen vastuut ja varmista, että voit hoitaa niistä aiheutuvat velvoitteet
  6. Muista ottaa kotivakuutus

*) Lähde: Schibsted, 2023

 

Tutustu vapaana oleviin vuokra-asuntoihimme.