Haettavan asunnon tyyppi

Valitse Vapaarahoitteiset asunnot, jos haet asuntoa, jossa ei ole varallisuusrajoja. Asuntoja voidaan vuokrata ilman varallisuusrajoituksia, myös yrityksen nimiin. Valitse Vapaarahoitteiset sekä arava- ja korkotukiasunnot, jos haet vapaarahoitteisten asuntojen lisäksi valtion tukemia arava- ja korkotukiasuntoja. Arava- tai korkotukiasuntoa haettaessa, hakemuksessa täytetään tiedot koskien asunnontarvetta, varallisuutta ja tuloja. Asunnon tarvetta kysytään myös vapaarahoitteisten asuntojen osalta (ei pakollinen tieto).

Tulo- ja/tai varallisuusrajat

Osa vuokra-asunnoista on valtion tukemia arava- ja korkotukiasuntoja, joissa valtio on asettanut rajat asukkaaksi valittavan henkilön tai perheen tulojen ja/tai varallisuuden osalta. Asuntojen tiedoissa on maininta ”asumismuoto – Arava/korkotuki”. Näissä asunnoissa asukasvalinta perustuu tarveharkintaan, johon vaikuttavat varallisuuden lisäksi myös asunnon tarve sekä hakijan/hakijoiden varallisuus sekä tulot. Kun haet näitä asuntoja, täytä asuntohakemuksessa myös asunnontarvetta, varallisuutta ja tuloja koskevat kohdat. Lisätietoa tulo- ja varallisuusrajoista löydät ARAn asukasvalintaoppaasta.

Henkilötunnus

Vuokra-asunnon hakemisen edellytyksenä on suomalainen henkilötunnus. Tarkistamme henkilötunnuksen avulla luottotietosi.

Bruttotulot tarkoittaa kuukausituloja ennen veroja. Bruttotuloihin katsotaan palkkatulojen lisäksi eläke.

Näin täytät arava- ja korkotukivuokra-asuntohakemuksen

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta, pyydettäessä sinun tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi tuloa ja varallisuutta koskevia selvityksiä:

  • työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset
  • yli 18-vuotiailta viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa
  • todistus eläkkeen määrästä
  • selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
  • muut mahdolliset todistukset, joihin hakemuksessa halutaan vedota

Ilmoita asunnon tarpeeseen vaikuttavat lisätiedot.

Varallisuus

Varallisuuteen luetaan esim. omistusasunto, osakkeet ja kiinteistöt. Jos varallisuutesi on esimerkiksi asunto, arvioi tähän, minkä hinnan saisit myydessäsi sen nyt. Ilmoita varallisuuden osalta asunto tai kiinteistö, jonka hakija ja/tai puoliso tai muu asumaan tuleva omistaa kokonaan tai osaksi.

Varallisuuteen kohdistuvia velkoja ovat esimerkiksi asuntolaina.